banner
banner

Ugradbeni (zidni) sefovi

Zidni sefovi serije AMS dizajnirani su za ugradnju u odgovarajuće betonske zidove. Postavljeni su u zid tako da je prednja strana (vrata) poravnata sa zidom, a tijelo zatvoreno s najmanje 10 cm betona. Opcionalni oklop stražnjeg zida omogućuje debljinu zida jednaku sigurnoj dubini. Sefovi se mogu naručiti sa tri tipa bravi, mehanička, elektronska i mehanička kombinacijska brava (RK/RE/ZK).

  • Dimenzije: 410x510x380mm (vxšxd)
  • Težina: 50 kg
  • Certifikati: Euro certifikat, prema VdS-u – Stupanj sigurnosti I (EN1143-1) ECB-S: WG I , VdS: WG I , VSÖ: EN1
  • Mehanička brava s 2 ključa
6.737,50 kn (Uklj. PDV)
  • Dimenzije: 410x510x380mm (vxšxd)
  • Težina: 50 kg
  • Certifikati: Euro certifikat, prema VdS-u – Stupanj sigurnosti I (EN1143-1) ECB-S: WG I , VdS: WG I , VSÖ: EN 1
  • Elektronska brava EM3520
7.946,25 kn (Uklj. PDV)
  • Dimenzije: 410x510x380mm (vxšxd)
  • Težina: 50 kg
  • Certifikati: Euro certifikat, prema VdS-u – Stupanj sigurnosti I (EN1143-1) ECB-S: WG I , VdS: WG I , VSÖ: EN 1
  • Mehanička kombinacijska brava
8.545,00 kn (Uklj. PDV)
  • Dimenzije: 410x510x230mm(vxšxd)
  • Težina: 45 kg
  • Certifikati: Euro certifikat, prema VdS-u – Stupanj sigurnosti I (EN1143-1) ECB-S: WG I , VdS: WG I , VSÖ: EN 1
  • Mehanička brava s 2 ključa
6.308,75 kn (Uklj. PDV)
  • Dimenzije: 410x510x230mm(vxšxd)
  • Težina: 45 kg
  • Certifikati: Euro certifikat, prema VdS-u – Stupanj sigurnosti I (EN1143-1) ECB-S: WG I , VdS: WG I , VSÖ: EN 1
  • Elektronska brava EM3520
8.567,50 kn (Uklj. PDV)
  • Dimenzije: 410x510x230mm(vxšxd)
  • Težina: 45 kg
  • Certifikati: Euro certifikat, prema VdS-u – Stupanj sigurnosti I (EN1143-1) ECB-S: WG I , VdS: WG I , VSÖ: EN 1
  • Mehanička kombinacijska brava
7.788,75 kn (Uklj. PDV)