Primopredajni pultevi i šalice

  • Općenito se upotrebljavaju za prijenos veće količine novca i dokumenata u bankama, štedionicama i drugim novčarskim institucijama.

Cijena na upit